Home > Veehouder > Koesignalen > Vitamine beschikbaarheid

Vitamine beschikbaarheid

Vitamine beschikbaarheid

Mineralen: basis van een goed rantsoen

Mineralen en ook vitaminen zijn belangrijke bouwstenen voor de ontwikkeling en groei van uw vee. Om een juist beeld te krijgen van de voorziening, is het belangrijk dat u een goede rantsoenberekening heeft. Enkele tips voor een goede mineralenvoorziening op een rij:

Hoofd- en spoorelementen

Hoofdelementen zijn mineralen waarvan uw dieren grotere hoeveelheden (tientallen grammen), dagelijks nodig heeft. Deze noemen we ook vaak de ‘macro-elementen’. Dit betreft met name; calcium, fosfor, magnesium, natrium, kalium, chloor en zwavel.

De naam spoorelementen of micro-elementen zegt het al. Van deze elementen is een zeer kleine hoeveelheid, enkele milligrammen (een duizendste van een gram) of zelfs microgrammen (een miljoenste deel van een gram) al voldoende. Dit betreft vooral: zink, koper, mangaan, selenium, ijzer, cobalt en jodium. Veel van deze spoorelementen zijn ingebouwd in allerlei stoffen die langer in het lichaam aanwezig zijn. Een tijdelijk tekort is daarom hier ook minder erg dan bij een hoofdelement. Pas bij langdurige ernstige tekorten (6 tot 8 weken) treden gebrek verschijnselen op. Ook is een tijdelijk overschot minder ernstig.

Voedermiddelen onderzoeken op mineralen

Bij een juiste rantsoenberekening hoort ook dat de gehalten van elk voedermiddel bekend zijn. Laat daarom al uw voedermiddelen ook op mineralen onderzoeken, zodat uw adviseur kan rekenen met echte gehalten en niet met gemiddelden. Een analyse van vooral het ruwvoer en dan met name graskuil, op de mineralen helpt om tekort of overschot te voorkomen.

Uw rantsoen bestaat uit deze 5 stappen waar er afwijkingen kunnen optreden:

  1. berekend rantsoen
  2. geladen rantsoen
  3. gevoerde rantsoen
  4. opgenomen rantsoen
  5. verteerde rantsoen

Op al deze rantsoenen controleert uw adviseur, volgens de richtlijnen van GRIP, want in de praktijk kunnen overal onbewust fouten insluipen. En dat geldt uiteraard ook voor de mineralen. Als voorbeeld: het rantsoen kan nog zo juist zijn, als (individuele) dieren door ziekte of een voerfout het voer niet opnemen, kan er alsnog een mineralentekort ontstaan.

Check bloed- en urinegehalten bij problemen

Om absoluut zeker te zijn dat uw dieren voldoende mineralen krijgen, kunt u bloed- of urineonderzoek naar de aanwezige mineralen uit laten voeren. Ontdekt u een mineralentekort? Vul dan niet alleen de tekorten aan, ga ook samen met uw dierenarts en adviseur op zoek naar de oorzaak van het tekort.

Neem voor een rantsoenberekening met aandacht voor mineralen, vitaminen, hoofd- en sporenelementen contact op met uw adviseur.

Naar producten

Terug naar het overzicht
© 2022 Nutriprof Sprl