Home > Veehouder > Koesignalen > Vergiftiging

Vergiftiging

Vergiftiging

Hoe schadelijk zijn Mycotoxines? 

Hoewel de gehaltes aan gifstoffen voldoen aan de normen die door de EU voor mycotoxines zijn gesteld, houden deze normen geen rekening met het feit dat verschillende mycotoxines elkaars werking kunnen versterken. In die gevallen is één plus één niet gelijk aan twee. Mycotoxines zijn schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Melkkoeien kunnen een zekere belasting  met mycotoxines verdragen, maar uit onderzoek is gebleken dat een langdurige blootstelling aan myco toxine zeer schadelijk is. 

Wat zijn de symptomen bij melkkoeien van een vergiftiging met mycotoxines? 

 • verminderde voeropname  en een slechte vertering 
 • gewichtsverlies en verminderde melkproductie 
 • verminderde vruchtbaarheid 
 • diarree en braken 
 • het optreden van abortus 
 • bloedingen en weefselsterfte 
 • Zenuwstoornissen 
 • een verzwakt immuunsysteem van pasgeboren kalveren 
 • een verminderde weerstand 

Wat kunt u er op uw melkveebedrijf aan doen om vergiftiging door mycotoxines te voorkomen? 

 • zorgvuldige inkuilprocedures volgen 
 • gebruikmaken van inkuil toevoegmiddelen voor een snelle optimale conservering 
 • een zorgvuldige uitkuilprocedure onderhouden met gebruikmaking van zuren op het snijvlak 
 • gebruikmaken van een myco toxine binder zoals Math's Toxi-fix 

Bij een ernstig verdenking van vergiftiging van uw melkvee door mycotoxines is het raadzaam snel voldoende van Math's Toxi-fix toe te dienen. Vaak ziet men dan een snel herstel van de symptomen van vergiftiging door een of meer mycotoxines. 

Naar producten

Terug naar het overzicht
© 2023 Nutriprof Sprl