Home > Veehouder > Koesignalen > Pens verzuring

Pens verzuring

Pens verzuring

De melkproductie bij koeien is enorm gestegen. Om dit te bereiken moest ook de energiedichtheid van het voer stijgen.

Wat is pensverzuring?

Niet enkel de ruwvoerkwaliteit is erop vooruit gegaan, de rantsoenen zijn ook steeds meer krachtvoeders of krachtvoerachtige bijproducten gaan bevatten. Door dit laatste is de herkauwactiviteit en de speekselproductie enorm verminderd waardoor de bufferende werking van de pens zijn verminderd en organische zuren zich gaan opstapelen. Dit leidt tot een daling van de pH in de pens. Is deze pH gedurende meer dan 3 uur per dag beneden 5,6 dan spreken we van subacute pensverzuring (SARA).

Hoe pens verzuring te voorkomen?

De organische zuren die ontstaan bij de fermentatie in de pens moeten zo snel mogelijk de pens kunnen verlaten of geneutraliseerd worden door het speeksel. Bij ruwvoer van slechte kwaliteit of een te klein aandeel aan ruwvoer in het rantsoen is de herkauwactiviteit sterk gedaald waardoor te weinig speeksel in de pens terecht komt. Dit speeksel bevat natriumbicarbonaat wat de zuren kan neutraliseren. Goed ontwikkelde en werkende pens papillen zijn nodig om zo snel mogelijk de zuren op te nemen uit de pens. Onvoldoende ontwikkelde papillen door een slechte jongvee opfok zijn dus zeer nadelig.

Ook lokale ontstekingen of celwandverdikkingen (tgv wormen, mycotoxinen, endotoxinen,…) van de papillen dragen bij tot een slechtere absorptie van de organische zuren. Tijdens de droogstand kan ook het aantal papillen en hun lengte sterk dalen. Dit resulteert ook tot een slechtere absorptiecapaciteit tijdens de lactatie.

Gevolgen pens verzuring:

 • Diarree
 • Lagere voeropname
 • Structuur uit rantsoen slechter verteerbaar
 • Melkvetdepressie, melkproductiedaling
 • Onstabiele en verminderde pens flora
 • Beschadigde pens mucosa
 • Laminitis
 • Leverabcessen
 • Stijgende bacteriële endotoxineproductie
 • Algemeen ontstekingsbeeld in bloed

Voorkomen is beter dan genezen:

 • Voldoende structuur in voer
 • Voorkom selectie van het voer door de koeien
 • Gebruik TMR rantsoen bij de melkkoeien
 • Zorg voor goede ruwvoeders
 • 2x per dag voeren
 • Hoogwaardig droogstandsrantsoen
 • Correct lactatierantsoen
 • Goede jongvee opfok

Nutriprof heeft een uitgebreid gamma producten die helpen pensverzuring te voorkomen of zou goed en snel mogelijk te herstellen. 

Naar producten

Terug naar het overzicht
© 2022 Nutriprof Sprl