Home > Veehouder > Probleemstellingen > Mycotoxines

Mycotoxines

Mycotoxines

Hoewel de gehaltes aan gifstoffen voldoen aan de normen die door de EU voor mycotoxinen zijn gesteld, houden deze normen geen rekening met het feit dat verschillende mycotoxinen elkaars werking kunnen versterken. In die gevallen is één plus één niet gelijk aan twee. Mycotoxinen zijn schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Melkkoeien kunnen een zekere belasting  met mycotoxinen verdragen, maar uit onderzoek  is gebleken dat een langdurige blootstelling aan mycotoxinen zeer schadelijk is.

De symptomen bij melkkoeien van een vergiftiging met mycotoxinen zijn:

 • verminderde voeropname  en  een slechte vertering
 • gewichtsverlies en verminderde melkproductie en lage gehaltes
 • verminderde vruchtbaarheid
 • diarree en braken
 • het optreden van abortus
 • bloedingen en weefselsterfte
 • zenuwstoornissen
 • een verzwakt immuunsysteem van pasgeboren kalveren
 • een verminderde weerstand

Naar producten

Om schade op het melkveebedrijf door mycotoxinen te voorkomen  is het raadzaam de volgende  aanbevelingen  op te volgen:

 • zorgvuldige inkuilprocedures volgen
 • gebruikmaken van inkuiltoevoegmiddelen voor een snelle optimale conservering
 • een zorgvuldige uitkuilprocedure onderhouden met gebruikmaking van zuren op het snijvlak
 • gebruikmaken van een mycotoxine binder zoals Math's Toxi-fix

Bij een ernstig verdenking van vergifting van uw melkvee door mycotoxinen is het raadzaam snel voldoende van Math's Toxi-fix toe te dienen. Vaak ziet men dan een snel herstel van de symptomen van vergiftiging door een of meer mycotoxinen.

Naar producten

Terug naar het overzicht
© 2018 Nutriprof Sprl