Home > Veehouder > Probleemstellingen > Mineralen beschikbaarheid

Mineralen beschikbaarheid

Mineralen beschikbaarheid

Melkkoeien krijgen lang niet altijd de optimale hoeveelheden mineralen en sporenelementen. Een gebrek of overmaat werkt negatief op de prestaties van koeien. Er is meer controle op de samenstelling van mineralenmengsels nodig. Veehouders zouden hun kuilen kunnen analyseren op mineralen en sporenelementen. Uw Nutriprof leverancier kan u hierbij helpen.

Ondermaatse prestaties

Als melkkoeien ondermaats presteren, kan voeding een belangrijke rol spelen. Vrijwel elk rantsoen heeft wel een tekort aan mineralen en sporenelementen. Veevoerleveranciers leveren veelal standaard mineralenmengsels die eventuele tekorten aan mineralen of sporenelementen moeten aanvullen, maar in de praktijk voldoen ze bijna nooit aan de bedrijfsspecifieke behoefte van koeien aan mineralen en sporenelementen. Dat is logisch, met standaard mineralenmengsels blijft het risico op een tekort of overmaat aan mineralen en sporenelementen groot. Zowel voor koeien als jongvee. Nutriprof biedt, naast hoogwaardige Math's mineralen mengsels, de mogelijkheid om op maat mineralen te produceren, specifiek afgestemd op de mineraalbehoefte van een veehouderij.  

Naar producten

Customix

Om op de norm te voeren, is het belangrijk om de totale aanvoer van mineralen en sporenelementen via het rantsoen te kennen. Dus ook wat via het ruwvoer en dan met name met graskuil in de koe komt. In maïs zitten weinig mineralen, maar graskuilen analyseren op mineralen en sporenelementen is zinvol. Nutriprof kan uw ruwvoer en kuilmonsters door een onafhankelijk laboratorium laten analyseren. 

Met klantspecifieke mineralenmengsels, onder de naam Math's Customix, kunnen koeien onder verschillende omstandigheden veel nauwkeuriger op hun behoeften worden gevoerd, waardoor gezondheid en productie worden geoptimaliseerd. 

Terug naar het overzicht
© 2020 Nutriprof Sprl