Home > Veehouder > Probleemstellingen > Maag/darm gezondheid

Maag/darm gezondheid

Maag/darm gezondheid

Bij koeien is de ontlasting een goed symptoom om te bepalen of een dier het voer goed opneemt en of de darmen het goed verwerken. Verteren zij het eten niet op de juiste wijze dan zal de productie dalen.

Diarree

Om te beoordelen of een dier last heeft van diarree zullen we eerst de definitie helder moeten hebben wat diarree is. De definitie van diarree: ‘Het te vaak en te veel produceren van mest met een te hoog water gehalte'.

Bij diarree kan een afwijkende samenstelling zich voordoen:

  • kleur
  • geur
  • vorm
  • afwijkende deeltjes, zoals: slijm, bloed, onverteerde voedseldeeltjes

Diarree kan in verschillende soorten voorkomen:

  • grijs – witte ontlasting, slechte vetvertering en gebrek aan galkleurstoffen
  • bijmenging van rood bloed, bloeding in het laatste gedeelte van het darmkanaal
  • bijmenging van zwart bloed, bloeding in maag of dunne darm (verteerd bloed), deze ontlasting stinkt heel erg
  • slijmerige mest, ontsteking van de dikke darm

Diarree moeten we onderscheiden in twee soorten:

  • voederstoornissen of voederfouten
  • darmontstekingen

Voederstoornissen of voederfouten

Voederstoornissen ontstaan door een verkeerde voeding. Hier kun je denken aan niet genoeg structuur in het rantsoen of aan kunstmelkvoedering bij kalveren. Kunstmelk wordt aangemaakt met water. Belangrijk is om te zorgen voor een juiste temperatuur en geen klonten. Het aanmengen van melk kan dus een oorzaak zijn van diarree. Typisch van deze diarree-soort is dat er geen koorts is. Het dier ziet er in het begin ook niet ziek uit. Een uitspraak hierbij zou kunnen zijn: ‘Het dier is van voren gezond, maar van achteren ziek’.

Darmontstekingen

Het veterinaire woord voor darmontsteking is: Enteritis. Een enteritis wordt veroorzaakt door ziekte verwekkers. Bij deze ontstekingen is er vaak wel koorts en is het dier algemeen ziek. Het is niet alert, suf en heeft geen eetlust.

Obstipatie

Het tegenovergestelde van diarree is obstipatie. Obstipatie is een opstopping in de darmen. We spreken van obstipatie als er gedurende 3 dagen geen ontlasting is geproduceerd. Dit kan worden veroorzaakt te stijve mest. Bij de meeste diersoorten zal er geen ontlasting zijn. Bij een koe zie je vaak hele stijve mest, zij produceert dus nog wel iets mest.

Een oorzaak van te stijve mest kan zijn dat er een gebrek is aan drinkwater, het dier wil niet of kan niet drinken. Het kan ook wijzen op een algemene aandoening. Bij melkziekte zie je ook vastere mest.

Maatregelen

Om diarree en opstoppingen te voorkomen is het belangrijk om de darmen te stimuleren. Zorg voor een rantsoen met structuur, goed hooi en controleer de drinkbak regelmatig.

Naar producten

Terug naar het overzicht
© 2020 Nutriprof Sprl