Home > Veehouder > Probleemstellingen > Immuunsysteem

Immuunsysteem

Immuunsysteem

We weten allemaal dat gezonde koeien meer melk produceren, dat voorkomen goedkoper is dan genezen en dat de gezondheid van uw koeien in belangrijke mate wordt bepaald door de voeding. Bekende kost is ook dat de basis voor een perfecte diergezondheid een goed functionerend eigen immuunsysteem is. Dit immuunsysteem ligt echter regelmatig onder vuur van bacteriën en virussen. Daarnaast heeft stress een negatief effect op het immuunsysteem (zie figuur 1). Vooral de periode rond het afkalven is stressvol. De overgang van droogstaand naar melkgevend, een andere stal en wijzigingen in het rantsoen zorgen dat er veel van het stresshormoon cortisol wordt aangemaakt en het immuunsysteem wordt onderdrukt.

Werking_stress_op_Immuumsysteem

Figuur 1: Werking stress op Immuunsysteem

De manier om uw koeien in perfecte gezondheid te houden, is het optimaliseren van het natuurlijke immuunsysteem van de koe. 

Naar producten

Terug naar het overzicht
© 2020 Nutriprof Sprl