Home > Veehouder > Probleemstellingen > Darmflora

Darmflora

Darmflora

De darmen spelen een belangrijke rol in de (spijs)vertering van de runderen. De darmen van de runderen zijn onder te verdelen in verschillende onderdelen. Het eerste deel van de darmen waar de vertering plaats vindt is de dunne darm. De dunne darm kneedt het voedsel en zorgt ervoor dat het vermengd wordt met verteringsenzymen.
Het volgende deel van de darmen dat wordt gepasseerd is de blinde darm, dit is het laatste stukje van de dunne darm. De blinde darm is naast het einde van de dunne darm, ook het begin van de dikke darm. In de blinde darm vindt een fermentatieproces plaats waarbij veel gassen vrijkomen. De dikke darm heeft vervolgens als taak om het vocht uit het verteerde voedsel te halen, samen met de zouten.

Naar producten
De bacteriën en de darmflora aanwezig in de dikke darmzorgen ervoor dat de resten van het voedsel verteerd worden. Om de vertering goed te laten verlopen en ongemakken te voorkomen, is het van belang dat de darmhygiëne bij runderen in orde is. Hiervoor heeft Nutriprof de juiste producten beschikbaar.

Terug naar het overzicht
© 2019 Nutriprof Sprl