Home > Veehouder > Probleemstellingen

Probleemstellingen...

Hittestress

Hittestress

Hoogproductief melkvee presteert het best tussen een temperatuur van 6°C en 20°C en een lage relatieve vochtigheid (=hoogste drogestof opname en melkproductie). Bij een omgevingstemperatuur > 21°C...

Verder lezen
Energiebalans

Energiebalans

Slepende melkziekte is een ziekte die zowel bij koeien als schapen voorkomt aan het begin van de lactatie. 

Verder lezen
Vruchtbaarheid

Vruchtbaarheid

Vruchtbaarheid is cruciaal voor duurzaamheid en efficiënt melkveebedrijf. Vruchtbaarheid staat centraal in duurzame landbouw omdat vruchtbaarheid ten grondslag ligt aan de productiviteit en de leve...

Verder lezen
Opfok

Opfok

Groei in de eerste 2 weken is cruciaal in de kalveropfok. Praktijkervaringen en onderzoek bieden ons steeds beter zicht op de groeipotentie van het jonge kalf. Die blijkt erg hoog te zijn, maar met...

Verder lezen
Darmflora

Darmflora

De darmen spelen een belangrijke rol in de (spijs)vertering van de runderen. De darmen van de runderen zijn onder te verdelen in verschillende onderdelen. Het eerste deel van de darmen waar de vert...

Verder lezen
Gezonde luchtwegen/ademhaling

Gezonde luchtwegen/ademhaling

Het luchtwegstelsel van kalveren is erg kwetsbaar. Gezonde luchtwegen zijn van cruciaal belang om te zorgen dat een kalf kan uitgroeien tot een productieve melkkoe.

Verder lezen
Pensverzuring

Pensverzuring

De laatste jaren is de melkproductie bij de koeien enorm gestegen. Om dit te bereiken moest ook de energiedichtheid van het voer stijgen. Niet enkel de ruwvoerkwaliteit is erop vooruit gegaan, de r...

Verder lezen
Immuunsysteem

Immuunsysteem

We weten allemaal dat gezonde koeien meer melk produceren, dat voorkomen goedkoper is dan genezen en dat de gezondheid van uw koeien in belangrijke mate wordt bepaald door de voeding. Bekende kost...

Verder lezen
Inkuilen

Inkuilen

Door veredeling zijn de kwaliteit en verteerbaarheid van grassen sterk verbeterd. Voor een optimale ruwvoerwinning hebben wij een aantal tips voor u op een rijtje gezet. Verschillende factoren, zoa...

Verder lezen
Maag/darm gezondheid

Maag/darm gezondheid

Bij koeien is de ontlasting een goed symptoom om te bepalen of een dier het voer goed opneemt en of de darmen het goed verwerken. Verteren zij het eten niet op de juiste wijze dan zal de productie...

Verder lezen
Mineralen beschikbaarheid

Mineralen beschikbaarheid

Melkkoeien krijgen lang niet altijd de optimale hoeveelheden mineralen en sporenelementen. Een gebrek of overmaat werkt negatief op de prestaties van koeien. Er is meer controle op de samenstelling...

Verder lezen
Vitamine beschikbaarheid

Vitamine beschikbaarheid

Mineralen en ook vitaminen zijn belangrijke bouwstenen voor de ontwikkeling en groei van uw vee. Om een juist beeld te krijgen van de voorziening, is het belangrijk dat u een goede rantsoenberekeni...

Verder lezen
Vergiftiging

Vergiftiging

Hoewel de gehaltes aan gifstoffen voldoen aan de normen die door de EU voor mycotoxinen zijn gesteld, houden deze normen geen rekening met het feit dat verschillende mycotoxinen elkaars werking kun...

Verder lezen
Besmettelijke diarree

Besmettelijke diarree

Diarree bij jonge kalveren, tijdens de eerste levensweken, is verantwoordelijk voor een enorm verlies aan inkomen in de rundveesector.

Verder lezen
© 2019 Nutriprof Sprl