Home > Veehouder > Koesignalen

Koesignalen...

Hier vindt u voorbeelden van de meest voorkomende problemen met de gezondheid van uw vee. Wij helpen u graag door onze jarenlange kennis met u te delen, met het aandragen van oplossingen en welke producten u hierbij het beste kunt inzetten.

Hittestress bij melkvee

Hittestress bij melkvee

Hoogproductief melkvee produceert een enorme hoeveelheid warmte en presteert het best tussen een temperatuur van 6°C en 20°C en een lage relatieve vochtigheid (= hoogste drogestof opname en melkp...

Verder lezen
Beschikbaarheid mineralen bij rundvee

Beschikbaarheid mineralen bij rundvee

Melkkoeien krijgen lang niet altijd de optimale hoeveelheden mineralen en sporenelementen. Een gebrek of overmaat werkt negatief op de prestaties van koeien. Er is meer controle op de samenstelling...

Verder lezen
Vruchtbaarheid

Vruchtbaarheid

Vruchtbaarheid is cruciaal voor duurzaamheid en efficiënt melkveebedrijf. Vruchtbaarheid staat centraal in duurzame landbouw omdat vruchtbaarheid ten grondslag ligt aan de productiviteit en de leve...

Verder lezen
Opfok

Opfok

Groei in de eerste 2 weken is cruciaal in de kalveropfok. Praktijkervaringen en onderzoek bieden ons steeds beter zicht op de groeipotentie van het jonge kalf. Die blijkt erg hoog te zijn, maar met...

Verder lezen
Maag/darm gezondheid

Maag/darm gezondheid

Bij koeien is de ontlasting een goed symptoom om te bepalen of een dier het voer goed opneemt en of de darmen het goed verwerken. Verteren zij het eten niet op de juiste wijze dan zal de productie...

Verder lezen
Energiebalans - ketose

Energiebalans - ketose

Slepende melkziekte is een ziekte die zowel bij koeien als schapen voorkomt aan het begin van de lactatie. 

Verder lezen
Vitamine beschikbaarheid

Vitamine beschikbaarheid

Mineralen en ook vitaminen zijn belangrijke bouwstenen voor de ontwikkeling en groei van uw vee. Om een juist beeld te krijgen van de voorziening, is het belangrijk dat u een goede rantsoenberekeni...

Verder lezen
Pens verzuring

Pens verzuring

Wat is pensverzuring en hoe te voorkomen? De melkproductie bij koeien is enorm gestegen. Om dit te bereiken moest ook de energiedichtheid van het voer stijgen.

Verder lezen
Immuunsysteem

Immuunsysteem

Een gezonde koe is een koe met een goede productie, optimale vruchtbaarheid en minimale herstelkosten. Dieet is grotendeels verantwoordelijk voor een sterk immuunsysteem.

Verder lezen
Darmflora

Darmflora

De darmen spelen een belangrijke rol in de (spijs)vertering van de runderen. Hoe onderhoudt u de darmflora van uw vee?

Verder lezen
Besmettelijke diarree

Besmettelijke diarree

Diarree bij jonge kalveren, tijdens de eerste levensweken, is verantwoordelijk voor een enorm verlies aan inkomen in de rundveesector. Lies hier hoe u dit voorkomt.

Verder lezen
Vergiftiging

Vergiftiging

Hoewel de gehaltes aan gifstoffen voldoen aan de normen die door de EU voor mycotoxinen zijn gesteld, houden deze normen geen rekening met het feit dat verschillende mycotoxinen elkaars werking kun...

Verder lezen
Gezonde luchtwegen/ademhaling

Gezonde luchtwegen/ademhaling

Het luchtwegstelsel van kalveren is erg kwetsbaar. Gezonde luchtwegen zijn van cruciaal belang om te zorgen dat een kalf kan uitgroeien tot een productieve melkkoe.

Verder lezen
© 2023 Nutriprof Sprl