Home > Nieuws > Aanpassing mineralengamma!

Aanpassing mineralengamma!

15 oktober 2019

Aanpassing mineralengamma!

De behoefte aan mineralen, spoorelementen en vitamines is recht evenredig met het productieniveau van onze melkvee. Uit recent onderzoek blijkt dat de normen die we momenteel hanteren voor ons hoogproductief vee aan de krappe kant zitten. Een opwaardering voor de belangrijkste spoorelementen hebben we daarom doorgevoerd in een aantal mineralenmengsels.  

Voor koper, zink en mangaan gebruiken we tot op heden zowel de anorganische (sulfaat) als de organische (chelaat) vorm. De hydroxyde-vorm voor deze spoorelementen blijkt een derde ‘nieuwe generatie’ spoorelementen die qua opneembaarheid ongeveer op het niveau van de organische spoorelementen zit. Door met de 3 vormen (anorganisch, organisch en hydroxyde) te werken hebben we een nog betere benutting in het dier.  

Toevoeging vitamines B-complex

Ook werd aangenomen dat de vitamines van het B-complex voldoende werden aangemaakt in de pens. Hoogproductieve koeien hebben meestal ook een snellere passage snelheid in de pens. Daarnaast zien we vaak bij hoogproductieve koeien subclinische pensacidose opduiken, waardoor de vorming van de vitamines van het B-complex in het gedrang komt. Uit bloedanalyses blijkt dat deze vitamines soms onder de minimum norm zitten. In een aantal mineralenmengsels hebben we daarom beslist om ook de vitamines van het B-complex toe te voegen.  

 
Deze aanpassingen zijn bij onderstaande producten doorgevoerd:  

Terug naar het overzicht
© 2022 Nutriprof Sprl