Home > Inkuilen

Inkuilen

Nutriprof inkuilenHoe maakt u een perfecte kuil?

Door veredeling zijn de kwaliteit en met name de verteerbaarheid van grassen fors verbeterd. Maar de kwaliteit van het ruwvoer is ook een belangrijke factor in de drogestof opname.

Als de voorjaarsbemesting voldoende hoog is, is het aan te raden om niet alleen de massa van het gewas als leidend voor het maaitijdstip te nemen, maar ook het aantal groeidagen van het gras erbij te betrekken. De maximale groei van gras vindt plaats tussen dag 30 en 42. Vanaf vier weken (28 groeidagen) vindt per dag een toename van minstens 170 kg droge stof per hectare plaats. Dit betekent dat na 28 dagen in een halve week maar liefst meer dan 550 kg droge stof per hectare groeit (méér dan 15% van de totale opbrengst van een maaisnede). Benut deze explosieve groei door te maaien na vier weken groei. Praktisch gezien verschijnt dan een enkele aar in het gras. Het beste is om twee tot drie dagen zon in het gras te hebben voor het maaien. Zonuren in combinatie met koele nachten zorgen voor opeenstapeling van suikers in het gras. Suikers verhogen de smakelijkheid en voeropname van het gras, bevorderen de conservering en zorgen dus voor behoud van voederwaarde.

Is verdichting van de kuil belangrijk?

Kuilen die veel droge stof per kubieke meter bevatten, conserveren gemakkelijker (minder zuurstof) en zijn bij uitkuilen ook minder broeigevoelig. Het gewenste droge stof percentage ligt om die reden dan ook rond de 40%. Een goede verdichting is afhankelijk van de laagdikte die in één keer wordt opgebracht, de aanvoersnelheid (aantal hectares/uur), het gewicht van de shovel en de tijd die de shovel besteedt aan het aanrijden.

Wat doet zand met mijn kuil?

Pas ook op voor zand; dat vermindert de voederwaarde. Elke tien gram boven de honderd gram as in de droge stof verlaagt de voederwaarde in de graskuil met 1-2%. Vermijd daarom zand in de kuil door mollen te bestrijden, te maaien op een stoppellengte van minstens 6 cm, de schudder en hark goed af te stellen en te zorgen voor een schone aanvoerroute bij de kuil.

Hoe kunt u de kuil het beste conserveren?

Betere conservering = hogere voederwaarde en betere smakelijkheid

Voor het conserveren van de kuil zijn melkzuurbacteriën noodzakelijk. Deze bacteriën groeien onder zuurstofarme omstandigheden. Daarom is het essentieel dat de kuil direct luchtdicht wordt afgesloten. Een dunne doorzichtige folie trekt zich vacuüm op de bovenlaag van de kuil, waardoor zuurstof wordt buitengesloten en melkzuurbacteriën snel kunnen zorgen voor stabilisering van de kuil.

Gebruik inkuilmiddel

Op basis van de broeigevoeligheid-index is berekend dat op een gemiddeld bedrijf van 45 ha en met ongeveer 75 melkkoeien, het voederwaardeverlies gemiddeld meer dan € 10.000 bedraagt. Dat komt door een te laag niveau aan melkzuurvormende bacteriën en te weinig azijnzuurvormende bacteriën. De eerste soort bacteriën zorgt voor een snelle pH-daling in de kuil en daardoor voor een goede en snelle conservering. De tweede zorgt voor azijnzuurvorming, waardoor de kuil minder broeigevoelig is. Goede conservering levert een hogere voederwaarde op en ook een betere smakelijkheid. De opname van de graskuil neemt hierdoor toe. Remming van broei en schimmel zorgt voor minder verliezen, omdat de voerresten minder zijn.

In het Nutriprof gamma is een aantal producten beschikbaar die de kwaliteit en conservering van de kuil bevorderen.

© 2023 Nutriprof Sprl